seperro.lt

Privatumo politika

Jūsų pateikiami asmens duomenys mūsų Svetainėje yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose ir nustatančiuose aktuose numatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) aprašoma mūsų „SeperroCandles” politika ir procedūros, susijusios su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės elektronine parduotuve. Taip pat, aprašomos Jūsų privatumo teisės ir tai, kaip įstatymai Jus saugo. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis paslaugų-prekių teikimui bei pardavimui (toliau – Paslaugos) teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašomu informacijos rinkimu ir naudojimu.

SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA

Interpretacija

Žodžiai, kurių pirmoji raidė rašoma didžiosiomis raidėmis, turi reikšmes, apibrėžtas toliau esančiose sąvokose. Šie apibrėžimai turi tą pačia reikšmę neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikiami vienaskaita ar daugiskaita.

Sąvokos

Šios Privatumo politikos tikslais:

SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA

Renkamų duomenų tipai

Kol naudojatės Mūsų paslaugomis, galime paprašyti Jūsų suteikti tam tikrus Asmeninius duomenis, kurie padėtų Jus identifikuoti, su Jumis susisiekti bei suteikti Jums paslaugas. Asmens identifikavimo informacija gali apimti, bet neapsiriboja:

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys surenkami automatiškai naudojantis Svetaine. Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų Įrenginio interneto protokolo adresą (pvz., IP adresas), naršyklės tipą, naršyklės versiją, Jūsų aplankytus mūsų Svetainės puslapius, Jūsų apsilankymo laiką ir datą, laiką, praleistą tuose puslapiuose, unikalius Įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis. Kai Jūs naudojatės Paslauga naudodamiesi mobiliuoju Įrenginiu arba per jį, mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: Jūsų naudojamo mobiliojo prietaiso tipą, Jūsų mobiliojo Įrenginio unikalų ID, mobiliojo Įrenginio IP adresą, Jūsų mobilaus telefono operacinę sistema, Jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipą, unikalius Įrenginių identifikatorius ir kitus diagnostikos duomenis. Taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė siunčia Jums lankantis Svetainėje.

STEBĖJIMO TECHNOLOGIJOS IR SLAPUKAI

Mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas informacijos apie Svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokio technologijos kaip slapukai arba panašaus pobūdžio technologijos, tokios kaip pikseliai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo Svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės Svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint parodyti specializuotus pasiūlymus Jums.

JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Mes galime naudoti Jūsų Asmeninius duomenis šiais tikslais:

Jūsų Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys, kaip ir minėta prieš tai, bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų asmeninę informaciją archyvavimo tikslais saugome ne ilgiau nei 10 metų arba tol, kol turime laikytis teisinių įsipareigojimų, sprendžiame ginčus ir vykdome įsipareigojimus. Taip pat, norint užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir kitai neteisėtai veikai. Visi Asmens duomenys ir kita Jūsų pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie mūsų darbuotojai bei duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Svetainėje galite rasti nuorodų į kitus puslapius, kurie nėra valdomi Mūsų. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Mes primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMŲ TVARKA

Mes galime atnaujinti savo Privatumo politiką. Pranešime apie bet kokius pakeitimus paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje. Prieš pakeitimo įsigaliojimą pranešime jums el. paštu ir (arba) gerai matomu pranešimu apie mūsų paslaugą ir atnaujinsime šios Privatumo politikos viršuje esančią datą „Paskutinis atnaujinimas“. Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, ar nėra pakeitimų. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

JŪSŲ TEISĖS

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo kreipkitės raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu:

ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Jūs privalote saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, jei esate susikūrę Paskyrą, bei kitus duomenis, jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Mes neatsakome, jeigu Jūsų Asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Jūsų tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Jūsų Asmens duomenimis, dėl Jūsų paties kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip šios Privatumo politikos, Svetainės naudojimo taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė. Jei mūsų Svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Taip pat mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

SUSISIEKITE

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, galite susisiekti: seperrocandles@gmail.com

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę